IoT Nyheter och Insikter

Smartare verksamheter med Sakernas Internet

CNet bidrar tilll ekosystem för eHälsa

CNet Solutions utvecklar IoT-lösningar för uppkoppling av medicinsk mätutrustning och ligger bland annat bakom tekniken som används i Linkwatchs produkter för hemtjänst, diabetesvård och vård av andra kroniska sjukdomar (http://www.linkwatch.se/produkter/homecare/). En viktig fråga är var data ska lagras och hanteras på ett sätt som är oberoende av enskilda aktörer och ger patienten tillgång till sin egna patientinformation.
Hälsa-för-mig (https://www.halsaformig.se) är ett personligt hälsokonto som kommer att finnas tillgängligt för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Hälsoinformationen hanteras av eHälsomyndigheten men ägs och kontrolleras av dig som svensk medborgare. Det personliga hälsokontot gör det möjligt att prenumerera på hälsoinformation som uthämtade läkemedel och vaccinationer men det är också en plattform där företag och organisationer kan utveckla hälsorelaterade tjänster för invånare, t ex att tillhandahålla data från personlig mätapparatur.
eHälsomyndigheten vill i största möjliga mån underlätta för olika aktörer att tillhandahålla och använda information som samlas på det personliga hälsokontot. CNet har därför fått ett uppdrag av eHälsomyndigheten där vi kommer att utvärdera hur det är att utveckla en app som ökar det upplevda värdet av den nya tjänsten Hälsa-för-mig.
Inom uppdraget utvecklar CNet en iPhone-app som gör det möjligt att skapa och hantera ett Privat Hälsokonto samt att överföra hälsoinformation till Hälsa-för-mig från Apple Hälsa och från utvalda trådlöst uppkopplade digitala medicinska apparater, anslutna via en iPhone. Åtkomst till data hanteras med hjälp av mobilt BankID.
Uppdraget ger viktig feedback till tjänstens utformning, och kommer även tjäna som inspiration för nya tjänsteutvecklare.

eHälsa - koppla upp medicinsk utrustning till Hälsa-för-mig via telefon och app

eHälsa – koppla upp medicinsk utrustning till Hälsa-för-mig via telefon och app

Vivian EsquiviasCNet bidrar tilll ekosystem för eHälsa

Broar med koll på läget

Tack vare sensorsystem som i realtid övervakar hur en problembro “mår” vad gäller rost och vibrationer kan livslängden förlängas med många år. CNet levererar teknik och programvara i ett projekt kring Lindingöbron tillsammans med bl a KTH, SICS och Uppsala universitet.
CNets roll i projektet är att leverera middleware för datainsamling och integration, samt molntjänster för bearbetning och analys av data.
– Bron skulle ha ersatts någon gång vid 2020, men nu när vi har så bra koll på den kanske vi kan låta den stå kvar ytterligare i tio år, förklarar Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH.
Sensorerna skickar hela tiden information om hur bron beter sig när den utsätts för vibrationer från trafiken, vindstötar och temperaturväxlingar.
Läs mer om projektet i KTH magazine >>.

Vivian EsquiviasBroar med koll på läget

CNet klar för final i Open Stockholm Award!

CNet Solutions bidrag Asthma Watch till Stockholms stads öppna data-tävling Open Stockholm Award har i konkurrens med 44 andra bidrag blivit utvalt att gå vidare till final.

Asthma Watch, en app som varnar astmatiker för platser med alltför dålig luftkvalitet och använder bl a information från stadens mätningar av partiklar och kväveoxider. Lösningen är utvecklad baserat på CNets plattformar för IoT-lösningar och omfattar datainsamling och analys, API och smartphone app.

Uppgiften i deltävling 1 var att utveckla nya digitala tjänster på temat ett ekonomisk hållbart och klimatsmart Stockholm. Tjänsterna ska innehålla öppen data från Stockholm stads portal för öppen data Open Stockholm.

Intresset för att delta i deltävlingen var stort. Inte mindre än 44 utvecklarteam skickade in tävlingsbidrag. Finalisterna har valts ut av en jury bestående av bland andra Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius, Darja Isaksson bl a medlem i regeringens innovationsråd och andra personer från Stockholms startup-sektor och Stockholms Handelskammare.

De två slutliga vinnarna i Open Stockholm Award kommer att utses vid en prisceremoni i Stockholms Stadshus den 18 januari nästa år.

Läs mer om Open Stockholm Award >>.

Ulf WingstedtCNet klar för final i Open Stockholm Award!

Ny konferens 27:e oktober: IoT for Business – en lönsam affär

Tillsammans med Dataföreningen arrangerar CNet Solutions konferensen IoT for Business där vi lyfter fram konkreta och praktiska resultat från digitalisering av produkter och tjänster med hjälp av IoT. Syftet är att sprida erfarenheter om vad som faktiskt fungerar och vad som är viktigt att tänka på för att ett IoT-projekt ska ge lönsamhet.

Tid & Plats: 27:e oktober, Dataföreningen, Stockholm
Anmäl dig till denna högintressanta IoT-konferens genom att klicka här!

Våra talare jobbar med att integrera IoT med affärsprocesser och verksamhetssystem inom olika organisationer och branscher som tillverkande industri, jordbruk, myndigheter, vård, smarta städer och infrastruktur. De visar exempel på IoT-lösningar som är på väg in i kärnverksamheten och ger vinster genom effektivisering och som bas för nya innovativa tjänster och smarta produkter.

Stora värden finns i tillgångar som fastigheter, fjärrvärme, elnät, sjukhus, fabriker och annan dyrbar utrustning och anläggningar som används i affärskritisk verksamhet. IoT-lösningar tillför nya möjligheter att utföra förebyggande underhåll gör det enklare att uppfylla krav kring spårbarhet och kvalitet. Vi får höra Raid Karoumi, professor vid Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH tala om hur användning av IoT ger bättre underhåll och ökad livslängd av Stockholms broar, samt Maurizio Spirito från italienska ISMB som visar hur staden Turin arbetar för att bli en smart city.

Tillverkningsindustrins produkter får inbyggda IoT-funktioner, samtidigt som tekniken även används i fabrikerna för att bygga flexibla produktionskedjor inom koncept som ”Industrie 4.0”.  Marc Jensch från tyska Fraunhofer Institute beskriver hur IoT kan kombineras med Bitcoin-tekniken Blockchains för att skapa öppna och säkra lösningar för digitalisering inom industrin. Även jordbruk, produktion och distribution av mat drar nytta av IoT för att skapa spårbarhet och bättre kvalitet. Tomas Madsen från danska TNM visar hur livsmedelsindustrin jobbar med IoT-lösningar idag.  Med flexibla och öppna produktionssystem blir IoT alltså en fråga för många olika aktörer i en värdekedja. Carl Fredrik Kastengren från Berotec presenterar en metodik för att komma till insikt om värdet för kund, återförsäljare och den egna organisationen.

Data från IoT blir utgångspunkt för en mer komplett bild av verksamheten och även en bas för att skapa förutsägelser om framtiden. Peter Jönsson från IBM visar hur Kone Hissar, Outukumpu, och Roskilde musikfestival använder plattformen Watson tillsammans med IoT för att realisera förebyggande underhåll, skapa ökad kundförståelse, samt nya konkurrens- och intäktsmöjligheter.

IoT blir även en grundpelare för digitalisering av tjänsteproduktion, inte minst inom offentliga verksamheter som vård och omsorg. eHälsa rullas nu ut i takt med att teknik och behov från organisationer och patienter möts. Helene Richardsson, eHälsomyndigheten och Mattias Hällström, Linkwatch, visar hur många olika typer av medicinsk apparatur kan kopplas upp mot en gemensam hälsoportal, Hälsa för mig. Med exempel från pågående projekt i Södertälje kommun presenterar Simon Lindgren, Södertälje Kommun, och Lars Cederholm, Atea, konkreta tillämpningar och utmaningar som en offentlig verksamhet har idag för att kunna utnyttja IoT-stöd i verksamheten.

Med IoT som en självklar del i kärnverksamhetens processer kommer krav på en säker, skalbar och på alla sätt robust leverans och hantering av data på ett standardiserat sätt. Olle E Johansson från Edvina berättar de lösningar som redan finns, samt vad som är på gång från standardiseringsorganet IETF.

Tid & Plats: 27:e oktober, Dataföreningen, Stockholm
Anmäl dig till denna högintressanta IoT-konferens genom att klicka här!

Välkommen!

Ulf WingstedtNy konferens 27:e oktober: IoT for Business – en lönsam affär

Kraftforum: Presentation & Enkät kring IoT-plattform

Under Kraftforums workshops i Stockholm och Göteborg presenterade vi state-of-the art, vision och målsättning för en öppen IoT-lösning för smarta byggnader. Presentationen i sin helhet liksom en kort enkät hittar du på The BLE Project – Smart Building Sensor Platforms. Tack för din medverkan!

Ulf WingstedtKraftforum: Presentation & Enkät kring IoT-plattform

CNet ställer ut lösningar för Smarta Städer

I morgon tisdag börjar Eureka Innovation Week i Stockholm med temat Smart Cities. CNet är med och ställer ut lösningar för fjärrövervakning av infrastruktur, i det här fallet handlar det om förebyggande underhåll av järnvägsbroar som tagits fram inom projektet IoTBridge.

Begreppet ”den smarta staden” dök upp redan för tio år sedan. Det innebär att staden blir ett sammankopplat system med ständigt uppkopplade sensorer. Allt från snabbtåg till soptunnor och förbättrad avloppsrening räknas in i begreppet.

 

Ulf WingstedtCNet ställer ut lösningar för Smarta Städer

IoT Seminarium för Nethouse

Ett 60-tal IT-konsulter från Nethouse fick i förra veckan en inspirerande dragning av de senaste trenderna i IoT-världen som en del i en team building dag på Bodaborg i Karlskoga. Stort intresse och många frågor och kommentarer om möjligheter och problem (inte minst integritetsfrågor) kring IoT-tjänster.

Kontakta oss om även ditt företag är intresserat av ett skräddarsytt IoT-seminarium!

Ulf WingstedtIoT Seminarium för Nethouse

Ny plattform för IoT – Vi behöver feedback!

Välkommen till en presentation av ett nytt koncept för kostnadseffektiv mätning och styrning av energiförbrukning och produktion.

Länk till inbjudan: Kraftforum Workshop

Det VINNOVA-finansierade projektet utför en förstudie kring en generell plattform med hård- och mjukvara för enkel konfiguration och användning inom en lång rad applikationer inom energiområdet. Ett huvudmål är att möjliggöra storskalig tillverkning av hårdvaran till mycket lågt enhetspris (< 100 SEK) och använda open source-programvara för att därigenom kunna applicera på ett stort antal små förbrukare och producenter av el.

Stockholm 19:e april http://www.kraftforum.se/hem-stockholm.html

Göteborg 11:e maj http://www.kraftforum.se/hem.html

Ulf WingstedtNy plattform för IoT – Vi behöver feedback!