Internet of Things kräver att sensorer, maskiner, apparater och andra utrustningar kan kopplas till Internet. För det finns det många olika protokoll, såväl trådbundna som trådlösa – Bluetooth, Bluetooth LE, ZigBee, Z-Wave, WiFi, 6LoWPan, EnOcean och ModBus,  är några exempel. Utöver det finns det flera olika tekniska ramverk som IoTivity och AllJoyn. Därtill finns också flera meddelandeformat som MQTT, AMQP, STOMP och XMPP.

För att förenkla och effektivisera utvecklingsarbetet använder vi i våra projekt plattformen LinkSmart .net som fungerar som en bro mellan den digitala världen och den fysiska världen. Utvecklarna behöver inte bry sig om detaljerna kring hur uppkopplingar, datahämtning och -skickning görs utan det sköts av LinkSmart .net.

IoT World Services Overview

LinkSmart .net kan liknas vid en programvaru-gateway. Det gör den mycket flexibel  och applikationer och tjänster som byggs mot den blir framtidsäkrade då man enkelt kan byta ut sensorer och apparater från andra leverantörer utan att applikationerna behöver skrivas om.

LinkSmart .net är tillgänglig som öppen källkod.  Besök IoTWorldServices för att läsa mer och ladda ned.

En uppsättning utvecklarverktyg för konfigurering och administration finnns också tillgängligt.

Vivian EsquiviasTeknik