20

IoT Seminarium

En bra början för de företag som vill förstå vad Internet of Things är och dess betydelse för det egna företaget är att anlita oss för ett skräddarsytt seminarium. Vi sätter ihop ett program för en timme, två timmar eller en halvdag. Vi kan också organisera kompletta en- eller tvådagars kurser inom IoT-området. Vi har sedan länge ett samarbete med Dataföreningen kring utbildning inom Internet of Things och seminarier.

40

IoT Pilot

Efter ett IoT seminarium är vanligtvis nästa steg att köra ett pilotprojekt för att testa på ett konkret fall i den egna verksamheten. Vi kan snabbt utveckla en prototyp som illustrerar hur IoT kan passa in i er verksamhet. Det blir ingen driftsfärdig lösning men förvånansvärt mycket kan åstadkommas på kort tid och prototypen ger dig ett bra beslutsunderlag för att gå vidare med dina IoT-satsningar.

60

IoT Mät

Ett IoT Mät-projekt genomförs om man under en tidsbegränsad period vill göra en riktad mätning avseende ett fenom. Ett par typiska exempel är att man under en månad vill mäta energiförbrukningen på olika platser i en byggnad och jämföra med utomhustemperaturen, eller att man vill mäta antalet fordon som passerar en punkt, eller luftkvaliteten i mötesrummet. Vi kan hjälpa dig att välja rätt sensorteknik, mätfrekvens och databaslagring. Vi installerar och genomför projektet och du får sedan tillgång till insamlad data som beslutsunderlag. Ett IoT Mät projekt är litet och avgränsat i tid och inkräktar inte på övrig verksamhet.

80

IoT Projektledning

IoT projekt kräver ofta många olika kompetenser, allt från hårdvarukonfigurering och lågnivåkommunikation till arkitekturdesign och utveckling av användargränssnitt och appar. Vi har lång erfarenhet av att projektleda såväl små som stora IoT projekt på internationell nivå och kan åta oss att leda och koordinera ett utvecklingsteam.

100

IoT Implementering

Vi åtar oss också att genomföra fullskaliga IoT-implementeringar. Vi  har kompetens inom alla IoT-områden från sensornätverk och gateway-teknik till arkitektur, eventhantering, big data processing och integrering med affärslogik samt  apputveckling och visualisering av data. Om vi för tillfället inte själva har tillgängliga resurser så har vi ett stort nätverk av partners och underleverantörer vi kan jobba med.


Rita FikourasTjänster