February 2016

All posts from February 2016

Lyckat frukostseminarium

“Innovation med Internet of Things” var temat för vårt ett frukostseminarium tillsammans med Dataföreningen. Seminariet var välbesökt och sändes dessutom ut över webben. Många deltagare vittnade om att man står i begrepp att genomföra ett IoT-project men inte riktig vet hur man ska börja, och att man ser stroa möjligheter men också svårigheter med att integrera IoT med befintliga verksamhetssystem.

Ulf WingstedtLyckat frukostseminarium

IoT kommer driva innovation

TEK-systems har gjort en IoT-studie bland 200 CIO:er och affärschefer i USA. 42 procent uppger att deras IoT-projekt befinner sig på diskussionsstadiet och 17 procent säger sig ha lanserat någon form av pilotprojekt. Hos 22 procent finns processer, tjänster och produktutveckling som drivs med hjälp av IoT på plats.

De flesta är övertygade om att IoT kommer att ha stor påverkan framöver – 42 procent svarar att det kommer få en “revolutionerande påverkan” och 43 procent att det kommer få “viss påverkan”. 64 procent menar att det huvudsakliga användningsområdet är att förbättra användar- och kundupplevelsen, 56 procent tror att IoT kommer att driva innovation, medan andra menar att det kommer att effektivisera affärsprocesser och hjälpa till att reducera kostnader.

Läs mer här.

Ulf WingstedtIoT kommer driva innovation