February 2017

All posts from February 2017

CNet bidrar tilll ekosystem för eHälsa

CNet Solutions utvecklar IoT-lösningar för uppkoppling av medicinsk mätutrustning och ligger bland annat bakom tekniken som används i Linkwatchs produkter för hemtjänst, diabetesvård och vård av andra kroniska sjukdomar (http://www.linkwatch.se/produkter/homecare/). En viktig fråga är var data ska lagras och hanteras på ett sätt som är oberoende av enskilda aktörer och ger patienten tillgång till sin egna patientinformation.
Hälsa-för-mig (https://www.halsaformig.se) är ett personligt hälsokonto som kommer att finnas tillgängligt för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Hälsoinformationen hanteras av eHälsomyndigheten men ägs och kontrolleras av dig som svensk medborgare. Det personliga hälsokontot gör det möjligt att prenumerera på hälsoinformation som uthämtade läkemedel och vaccinationer men det är också en plattform där företag och organisationer kan utveckla hälsorelaterade tjänster för invånare, t ex att tillhandahålla data från personlig mätapparatur.
eHälsomyndigheten vill i största möjliga mån underlätta för olika aktörer att tillhandahålla och använda information som samlas på det personliga hälsokontot. CNet har därför fått ett uppdrag av eHälsomyndigheten där vi kommer att utvärdera hur det är att utveckla en app som ökar det upplevda värdet av den nya tjänsten Hälsa-för-mig.
Inom uppdraget utvecklar CNet en iPhone-app som gör det möjligt att skapa och hantera ett Privat Hälsokonto samt att överföra hälsoinformation till Hälsa-för-mig från Apple Hälsa och från utvalda trådlöst uppkopplade digitala medicinska apparater, anslutna via en iPhone. Åtkomst till data hanteras med hjälp av mobilt BankID.
Uppdraget ger viktig feedback till tjänstens utformning, och kommer även tjäna som inspiration för nya tjänsteutvecklare.

eHälsa - koppla upp medicinsk utrustning till Hälsa-för-mig via telefon och app

eHälsa – koppla upp medicinsk utrustning till Hälsa-för-mig via telefon och app

Vivian EsquiviasCNet bidrar tilll ekosystem för eHälsa

Broar med koll på läget

Tack vare sensorsystem som i realtid övervakar hur en problembro “mår” vad gäller rost och vibrationer kan livslängden förlängas med många år. CNet levererar teknik och programvara i ett projekt kring Lindingöbron tillsammans med bl a KTH, SICS och Uppsala universitet.
CNets roll i projektet är att leverera middleware för datainsamling och integration, samt molntjänster för bearbetning och analys av data.
– Bron skulle ha ersatts någon gång vid 2020, men nu när vi har så bra koll på den kanske vi kan låta den stå kvar ytterligare i tio år, förklarar Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH.
Sensorerna skickar hela tiden information om hur bron beter sig när den utsätts för vibrationer från trafiken, vindstötar och temperaturväxlingar.
Läs mer om projektet i KTH magazine >>.

Vivian EsquiviasBroar med koll på läget